JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Juridiskie pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām:

Juridiskie pakalpojumi tiek sniegti norādītajās lietu kategorijās, tomēr šis uzskaitījums nav izsmeļošs, bet gan norāda pieprasītāko lietu loku.
Pakalpojumi var tikt sniegti, kā vienreizējs pakalpojums vai noslēdzot pastāvīgas sadarbības līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu.
Līgums par juridisko apkalpošanu ir izdevīgs personām, kurām juridiskā palīdzība nepieciešama regulāri, galvenokārt, nelieliem komersantiem, kuriem nav lietderīgi uzturēt savu juridisko struktūrvienību.

Konsultācijas:

Ietver konkrētas situācijas izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu. Konsultācijas mutvārdu vai rakstveida formā.

Dokumentu sagatavošana:

Dokumentu izstrāde - līgumu ( vienošanos ) projekti, pieteikumi, atsauksmes, paskaidrojumi, sūdzības, pretenzijas, brīdinājumi, iesniegumi u.c.

Mediācija:

Starpniecība starp strīdus pusēm ar mērķi atrast konflikta risinājumu.
 

Civiltiesības:

 • Darījumi ar nekustamo īpašumu - Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, maiņa, dāvināšana un citi darījumi. Īpašuma tiesību nostiprināšana, kopīpašums, Būvniecības jautājumi.
 • Civiltiesiskie līgumi
 • Zaudējumu atlīdzības un
  parādu piedziņas procesi, cesijas līgumi
 • Apdrošināšanas joma
 • Patērētāju tiesību aizsardzība
 • Darba tiesiskās attiecības

Komerctiesības:

 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana
 • Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana
 • Juridisko personu reorganizācija
 • Juridisko personu likvidācija
 • Komercķīlu noformēšana un reģistrācija
 • Konsultācijas un pārstāvība

Administratīvās tiesības:

 • Administratīvo aktu apstrīdēšana
 • Administratīvie pārkāpumi
 • Sociālie jautājumi
 • Pilsonības un imigrācijas jautājumi
 
Jebkurai privātpersonai (fiziskai vai juridiskai) nereti nākas saskarties ar valsts vai pašvaldības iestāžu rīcību, kura ne vienmēr atbilst labai praksei vai ir prettiesiska. Šajā procesā tiek būtiski aizskartas privātpersonu tiesības un intereses. Saņemot kvalificētu juridisko palīdzību ir ievērojami vieglāk atrisināt dažādus jautājumus iestādēs, kā arī cīnīties ar amatpersonu patvaļu un nekompetenci.

Pārstāvība un konsultācijas  publiskajos iepirkumos.